Din strategiska partner

SharePoint och Office 365 när det är som bäst

– Vi hjälper dig ta nästa steg!

GDPR hos Axalon

Vår integritetspolicy

Din integritet är viktig för Axalon och vi tar vårt ansvar för säkerheten för dina personuppgifter på mycket stort allvar. Vi åtar oss att skydda dina personuppgifter och att vara transparenta avseende de uppgifter vi samlar in om dig och vad vi gör med dem. I syfte att återspegla de senaste ändringarna i dataskyddslagen och vårt åtagande om transparens har vi uppdaterat vår integritetspolicy.

 

GDPR – hos Axalon

Axalon Tech AB lagrar följande information för att fullgöra sina åtagande gentemot kund.

 • Kundens företagsnamn
 • Kundens besök resp. fakturaadress (även e-post)
 • Kundens organisationsnummer
 • Kundens VAT-nummer (vid fakturering utomlands)
 • Kundens referensperson/er
 • Referenspersonens arbetstitel, telefonnummer samt e-postadress

Information om referensperson kan finnas lagrad i följande system:

 • ​Projektredovisningssystem, namn, kontaktuppgifter (Axalon FOKUS)
 • Offertförfrågan, Offerter, avtal och mötesprotokoll, namn, kontaktuppgifter (Microsoft SharePoint)
 • Supportsystem, avtal samt registrerade ärenden (Helpdesk – Artologik)
 • Ekonomisystem, fakturor, namn (Visma SPCS 500)
 • Medarbetares e-post (Microsoft Office 365 - Outlook)
 • Medarbetares arbetstelefon, kontaktuppgifter

Ostrukturerad information (ex. pappersutskrifter) förstörs löpande enligt då gällande rutiner på Axalon Tech AB

Information i Axalons supportsystem raderas löpande enligt då gällande rutiner på Axalon Tech AB.

Ingen information lagras i öppna system. Alla system är skyddade via Axalons medarbetares personliga användarkonton.

Information om referensperson och dess kontaktuppgifter finns lagrade så länge som referenspersonen företräder ert företag i vår affärsrelation (ex. pågående avtal) och upp till tolv månader därefter. Information som faller under räkenskapsinformation (fakturor och fakturaunderlag) finns kvar så länge som svenska myndigheter kräver det. Normalt sju år.

 

Begäran om utdrag alt. raderande av information.

Referensperson kan vända sig till Axalon Tech AB för att få redovisning om vilken information som finns lagrad om referenspersonen. Axalon Tech AB skall lämna ut informationen utan dröjsmål, dock senast 30 dagar efter att inkommen begäran har inkommit. Likaså kan referenspersonen begära att bli "glömd" och få sina uppgifter raderade i de ovan nämnda systemen. Villkoren är enligt ovan. Det vill säga; myndighetskrav går före personliga önskemål. Radering av personuppgifter skall ske utan dröjsmål, dock senast 30 dagar efter inkommen begäran.

Begäran om att få information alternativ bli glömd skall alltid skickas till gdpr@axalon.se. ​Begäran som lämnas på annat sätt, ansvarar inte Axalon Tech AB för. Begäran om utdrag kan göras kostnadsfritt en (1) gång per år. Begäran utöver detta kommer att debiteras.