Din strategiska partner

– SharePoint och Office 365 när det är som bäst

Lösningar och koncept

Axalon erbjuder lösningar och koncept inom Ledningssystem, Ärendehantering, Projekthantering, Dokumenthantering och Intranät. Våra lösningar är flexibla och vi anpassar dem efter just era behov.

När du vill mer

Lösningar erbjuder vi när behovet sträcker sig bortom en enskild produkt eller en uppsättning komponenter. En lösning från Axalon innehåller allt ifrån en förstudie till en väl fungerande lösning som dessutom förvaltas och supportas av oss. Vi har gjort det många gånger, så vi kan många gånger ge er en prisbild tidigt samt tala om när leveransen sker och vad som förväntas av er som kund och användare av lösningen. Vi tar det från ax till limpa, men med möjligheten att anpassa det efter ert behov.

Klara färdiga gå...

Att bygga allt från grunden är inget vi förespråkar. Vårt mål med lösningar är att vi tillsammans med er skall komprimera projekttiden, förebygga svagheter som kommer med nyutveckling samt garantera ett slutresultat som det går att förvalta och supporta till en rimlig kostnad. Det finns en mängd företag och konsulter på marknaden som vill göra allt från början, hela tiden. Vi vill göra samma sak om och om igen. Det är då vi bygger värde för våra kunder och oss på Axalon.

Helhet. Hel eller i delar

I vissa av våra lösningar, återfinns både våra egna eller andra partners produkter och komponenter. På så sätt, håller vi nere investeringen och garanterar resultatet. Vi brukar säga att vi levererar helhet. Hel eller i delar... och de är precis vad det handlar om. Din lösning skall vara bäst för dig och ingen annan. Det garanterar vi genom att anpassa oss efter ditt behov.

Ledningssystem

Med Axalons lösning för ledningssystem får ni ett beprövat ledningssystem där ni har full kontroll över era styrande dokument och ett användarvänligt gränssnitt för alla era medarbetare. Vi skapar enkla och effektiva ledningssystem oberoende av vilka standarder ni arbetar mot.

Systemet anpassas efter er verksamhet och era processer, i modern teknik i O365 konfigurerar vi systemet i SharePoint med flöden i Flows.

Dokumenthantering

Axalon har lång erfarenhet av dokumenthantering och vi sätter ihop en lösnings om passar era behov i SharePoint och Teams. Hantering av dokument skall vara enkelt och enhetligt. Vi hjälper er att hitta en strategi som passar ert sätt att arbeta oavsett typ av dokument.

Ärendehantering

Axalon lösning för ärendehantering är ett behörighetsstyrt system som förenklar för de individer som hanterar ärenden. Ärenden registreras av användarna och ansvarig för ärendet får automatiskt en notifiering om att ärenden har skapats. I modulen får ni sedan full koll på status, vem som gör vad samt snabb överblick och statistik över samtliga ärenden.

Med modern teknik inom O365 utvecklar vi ärendehanteringen i SharePoint med flöden i Flows och möjlighet med inrapportering även via mobilapplikation.

Projekthantering

Axalons koncept för projekthantering bygger på Teams och SharePoint, med aktiviteter i Planner. Vill ni automatisera skapandet av era projekt kan vi ta fram en projektskapare som gör alla projekten enhetliga med varandra.

Med Teams kan det inte bli enklare för er att samarbeta med kollegor, kunder och leverantörer kring era projekt.

Intranät

Med Axalons koncept för Intranät får ni en bra kommunikationsplattform för era medarbetare i O365. Vi plockar ihop det bästa för er med SharePoint som bas och ger er möjlighet att knyta ihop era applikationer till en samlad plats.

Utmaningen med ett intranät är ofta att definiera vad det ska innehålla och hur det ska organiseras. Det gäller att intranätet hålls levande så användarna motiveras att återvända för att söka och hantera nyheter och annan relevant information för organisationen. Precis som när man bygger ett hus är det viktigt att ha en ritning, en plan att gå efter innan bygget börjar. I intranätprojekt förlitar man sig ofta alltför mycket på plattformen för intranätet och tror att den ska ta hand om det jobbet. Man bygger struktur och slår på funktionalitet planlöst. Det resulterar i en miljö där man till slut tappar grepp om både struktur, behörighet och informationsflöde.